Düz Çatı Konstrüksiyon İmalatı

GES Çatı Konstrüksiyon Sistemleri

Çatı GES sistemlerinde kurulum yapılacak alan ve alan yapısı konstrüksiyon seçimlerinde kritik öneme sahiptir. Kurulum yapılacak çatı yapısı incelenerek uygun bir konstrüksiyon yapısı seçilmelidir. Çatı GES sistemlerinin kurulumunda çatının yapısı kullanılacak konstrüksiyon yapısını belirler. Çatı yapısına göre konstrüksiyon yapısı farklılık göstermektedir. Bunun başlıca sebebi kurulacak olan sistemin uzun ömürlü olması, optimum verimde çalışabilmesi ve olumsuzlukların önüne geçilebilmesidir.

Düz çatı GES projelerinde kullanılacak konstrüksiyon yapısı yük ve sismik hesaplamalar yapılarak belirlenir. Konstrüksiyon yapısının taşıyacağı yük, eğimi ve çevresel koşullar göz önünde bulundurularak en doğru üretim gerçekleştirilir.

GES Çatı Konstrüksiyon Uygulama Örnekleri